គម្រោងទី​១

បុរី សម្បតិ្ត មានហេង ៣ គម្រោងទី០១ មានលក់ប្រភេទផ្ទះល្វែង វីឡាកូនកាត់ វីឡាភ្លោះបែបទំនើបទាន់សម័យ ជាមួយបរិយាកាសបែបធម្មជាតិ ទិញភ្លាមអាចចូលស្នាក់នៅបានភ្លាម។ អតិថិជនមានជម្រើសច្រើនក្នុងការបង់ប្រាក់ដូចជា រំលស់ជាមួយបុរី ១០០% បានរយៈពេល ១៥ឆ្នាំ ជាមួយការប្រាក់ត្រឹមតែ ១% បង់ដំណាក់កាលរយៈពេល ២៤ខែដោយគ្មានការប្រាក់ បង់រំលស់តាមរយៈធនាគារ និងអាចបង់ផ្តាច់១០០% ភ្លាម ដោយមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់ ១៥%។