ប្រជុំញាតិមិត្ត វីឡាកូនកាត់ (4.2m*12m)


4.2m x 12m
បន្ទប់គេង 4
បន្ទប់ទឹក 5
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 1
ផ្ទះបាយ 1
កន្លែងបោកគក់ 1
ចំណតរថយន្ត 1