ប្រជុំញាតិមិត្ត វីឡាកូនកាត់ (6.3m*8m)


6.3m x 8m
បន្ទប់គេង 3
បន្ទប់ទឹក 4
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 1
ផ្ទះបាយ 1
កន្លែងបោកគក់ 1
ចំណតរថយន្ត 1