ប្រជុំញាតិមិត្ត ផ្ទះអាជីវកម្ម


4.5m x 16m
បន្ទប់គេង 4
បន្ទប់ទឹក 5
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 1
ផ្ទះបាយ 1
កន្លែងបោកគក់ 1
ចំណតរថយន្ត 1