ប្រជុំញាតិមិត្ត

គម្រោង “ប្រជុំញាតិមិត្ត” បង់រំលស់សុទ្ធ 100% បានរយះពេល 15 ឆ្នាំជាមួយអត្រាការប្រាក់ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំ ជាមួយនឹង ការផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិនពិសេស និងគោលការណ៍បង់ប្រាក់ជាទីគាប់ចិត្ត
- មានបញ្ចុះតម្លៃរហូត 12%
- បង់ដំណាក់កាលគ្មានការប្រាក់រយះពេល 36 ខែ
- បង់ប្រាក់ 30% រយៈពេល 24ខែ ដោយគ្មានការប្រាក់
- ផ្តល់ជូនកាដូពិសេសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 4 គ្រឿង។


ការផ្តល់ជូននេះមានកំណត់! សូមប្រញាប់ឡើង!