សម្បតិ្តញាណសុផាត វីឡាកូនកាត់


5.2m x 12.9m
បន្ទប់គេង 04
បន្ទប់ទឹក 05
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 01
ផ្ទះបាយ 01
01
កន្លែងបោកគក់ 01
ចំណតរថយន្ត 01