គម្រោង ០១ ផ្ទះល្វែង

បន្ថែមជូន     ទូរតាំងទូរទស្សន៏   +  ទូរចង្រ្កានលើក្រោម  |  កម្ពស់ពីរជាន់


ទំហំ 4.1 x 14 m
បន្ទប់គេង 04
បន្ទប់ទឹក 05
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 01
ផ្ទះបាយ 01
01
ចំណតរថយន្ត 01