គម្រោងភូមិប្រណិតព្រែកឯង វីឡាភ្លោះ

បន្ថែមជូន     ទូរតាំងទូរទស្សន៍   +  ទូរចង្រ្កានលើក្រោម  |  កម្ពស់ 3 ជាន់


ទំហំ 6m x 12m
បន្ទប់គេង 05
បន្ទប់ទឹក 06
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 01
ផ្ទះបាយ 01
01
កន្លែងបោកគក់ 01
ចំណតរថយន្ត 01