គម្រោងភូមិប្រណិតព្រែកឯង ផ្ទះល្វែង

បន្ថែមជូន     ទូរតាំងទូរទស្សន៍   +  ទូរចង្រ្កានលើក្រោម  |  កម្ពស់ 2 ជាន់


ទំហំ 4.5m x 16m , 4.5m x 18m
បន្ទប់គេង 04
បន្ទប់ទឹក 05
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 01
ផ្ទះបាយ 01
01
01
ចំណតរថយន្ត 01