តួនាទី ឈប់ទទួលពាក្យ

- របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប ព្រឹត្តិប័ត្រពិន្ទុ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ រូបថត ៤x៦ និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីដែលចាប់អារម្មណ៍ រួចយកមកដាក់នៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ បុរី សម្បតិ្ត មានហេង ៣ តាមអាស័យដ្ឋាន ៖ អគារលេខ ៣៩ ផ្លូវជាតិលេខ ១ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារ​អំពៅ​ រាជធានីភ្នំពេញ ឬ តាមរយៈអីុម៉ែលខាងក្រោម ។

  • អីុម៉ែល              :   cv@boreysmh.com
  • ទូរស័ព្ទ             ​​​​​​​​ ​ :   095 333 400    
  • ទំនាក់ទំនង   ​​ ​​​​​​​   :   023 6666 589
  • គេហទំព័រ          :   www.boreysmh.com
  • ហ្វេសប៊ុក          :   Borey Sambath Meanheng 3
  • អាស័យដ្ឋាន​      :   អគារលេខ ១៣២ ផ្លូវជាតិលេខ ១ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារ​អំពៅ​ រាជធានីភ្នំពេញ។